Tekenen bij Museum Vlaardingen

Mies Hemmes
Tekeken bij museum vlaardingen
19 feb, 2020

Naar aanleiding van het overleg over de tekeningen vanmiddag met Heidi en Kathie, heb ik contact opgenomen met Esther Gerritse van Museum Vlaardingen en haar gevraagd of het mogelijk zou zijn om een deel van de ingeleverde tekeningen tentoon te stellen op de afsluitende bijeenkomst op 28 maart a.s.

Esther was zó enthousiast dat zij meteen aanbood om tweede inleverpunt voor de tekeningen te zijn en alle ingeleverde tekeningen op te hangen bij de tentoonstelling over zwerfafval die momenteel in het museum gehouden wordt. Volgende week is schoolvakantie en dan organiseren zij knutselactiviteiten met zwerfafval voor kinderen en een mooie tekening maken van zwerfafval past daar mooi bij!

 

Share Everywhere