de Troep Night Riders in Holy Hoofdstedenbuurt

Mies Hemmes
Troep Night Riders
24 feb, 2020

Aanstaande zaterdag 29 februari zal er een begin worden gemaakt met het opruimen van zwerfafval. De scoutinggroep Troep Night Riders verzamelen bij de Londenweg, om langs diverse punten te gaan en zich in te zetten tegen zwerfafval. In voorbereiding van de jamboree in Polen organiseert de scouting een aantal activiteiten. Het is geweldig om te horen dat zij via via van de Vlaardingen Schoon Challenge hebben gehoord, en hier hun steentje aan willen bijdrage. Zij hebben contact opgenomen met de Vlaardingse groep Allard van Heemskerk, die weer via de gemeente contact heeft opgezocht met Hans Gerritse, de contactpersoon voor de Hoofdstedenbuurt.

Aanstaande zaterdag dus, een maand eerder, begint de scouting al met het opruimen! 

Share Everywhere